ODGOJITELJSKI STUDIJI

Kava s odgojiteljima

 (27.11., od 9 do 10)- online na ZOOM-u


https://us02web.zoom.us/j/88568546458pwd=NXBZaTc3UjJMNXRWbDZJQVlwTktiZz09 

Meeting ID: 885 6854 6458

Passcode: 467000

Preddiplomski sveučilišni studij "Rani i predškolski odgoj i obrazovanje"

3 godine; 180 ECTS bodova; izvodi se na tri lokacije: Zagreb, Čakovec, Petrinja

stručni naziv (titula) - Sveučilišni prvostupnik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Diplomski sveučilišni studij " Rani i predškolski odgoj i obrazovanje "

2 godine; 120 ECTS bodova; izvodi se u Zagrebu

- stručni naziv (titula) - Magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje studentima omogućuje pokretljivost u cjeloživotnome obrazovanju, a struktura i sadržaj studija u većoj su mjeri usmjereni na nove pedagoške paradigme ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Odgojno-obrazovni proces više se ne sagledava kao transmisijski proces u kojem se planirani sadržaji obrazovanja prenose djeci poučavanjem, već se na djecu gleda kao na proaktivna stvaralačka bića koja sama i u suradnji s drugom djecom i odgojiteljem "zarađuju" svoje znanje, provjeravaju ga, revidiraju i dograđuju. Događa se, dakle, zaokret od transmisijskoga k transakcijskomu modelu odgojno-obrazovnog procesa u kojem se težište stavlja na učenje kako, a ne samo što učiti, pri čemu je proces nastajanja jednako bitan kao i njegov rezultat.


Uvođenje diplomskog sveučilišnoga studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Učiteljskome fakultetu studentima se omogućio nastavak školovanja u uskom specijaliziranom području ranoga i predškolskog odgoja, što znatno olakšava i nastavak školovanja na specijalističkim i znanstvenim doktorskim studijima u različitim pedagoškim poljima i granama.