Studentski zbor

Povežite se sa studentima Učiteljskog fakulteta na Facebooku i Instagramu:

O AKTIVNOSTIMA NAŠIH STUDENATA MOŽETE SAZNATI VIŠE I PUTEM YOU TUBE KANALA STUDENTSKIH KONFERENCIJA: