UČITELJSKI STUDIJI

Kava s učiteljima

27.11., od 10 do 11 - online na ZOOM-u

 

https://us02web.zoom.us/j/88970801373pwd=cDl3d0tMUDFJNHVMWHFyTlhOMWVrdz09

Meeting ID: 889 7080 1373 

Passcode: 602555

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - Učiteljski studij

• integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij s 4 modula:

Hrvatski jezik, Informatika, Likovna kultura, Odgojne znanosti

trajanje 5 godina; 300 ECTS bodova; izvodi se na tri lokacije: Zagreb, Čakovec, Petrinja

stručni naziv (titula) - Magistar primarnog obrazovanja


• integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij sa stranim jezikom

(smjer njemački ili engleski jezik)

Izvodi se na dvije lokacije: Zagreb (smjer engleski ili njemački) i Čakovec (smjer engleski)

stručni naziv (titula) - Magistar primarnog obrazovanja: smjer engleski ili njemački jezik


• integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij - Učiteljski 

studij s cjeloživotnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih

Izvodi se na na Odsjeku u Čakovcu
stručni naziv (titula) - Magistar primarnog obrazovanja: smjer cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - Učiteljski studij

Studijski program obuhvaća pedagoško-psihološko-didaktičku skupinu predmeta, temeljne predmete struka, metodičku skupinu predmeta i skupinu predmeta po modulima. Završetkom studija stječu se kompetencije potrebne za cjeloviti odgoj i obrazovanje djece mlađe školske dobi (1. - 4. razred OŠ). Stečena kvalifikacija omogućuje magistru/magistri primarnoga obrazovanja uspješno djelovanje u procesu odgoja i obrazovanja za navedenu dobnu skupinu, a temelji se na općim i specifičnim kompetencijama te dodatnim kompetencijama stečene u sklopu pojedinog Modula (odgojnih znanosti, likovne kulture, informatike, hrvatskog jezika) za rad u osnovnoj školi.


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - Učiteljski studij s engleskim ili njemačkim jezikom
Studij završava uspješnim polaganjem svih ispita iz studijskoga programa, dovršenjem ostalih studijskih obaveza te izradom i obranom diplomskog rada čime se stječe minimalno 300 ECTS bodova. Studijski program obuhvaća pedagoško-psihološko-didaktičku skupinu predmeta, temeljne predmete struka, metodičku skupinu predmeta i skupinu predmeta studija engleskog/njemačkoga jezika. Završetkom studija stječu se kompetencije potrebne za cjeloviti odgoj i obrazovanje djece mlađe školske dobi (od 1. do 4. razreda osnovne škole) te za odgojno-obrazovni rad u nastavi engleskog/njemačkoga jezika u cijeloj osnovnoj školi. Kompetencije stečene u dijelu studija smjera engleskog/njemačkoga jezika omogućavaju samostalno izvođenje nastave engleskog/njemačkoga jezika od 1. do 8. razreda osnovne škole.


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - Učiteljski studij s cjeloživotnim obrazovanjem i obrazovanjem odraslih
Studij završava uspješnim polaganjem svih ispita iz studijskoga programa, dovršenjem ostalih studijskih obaveza te izradom i obranom diplomskog rada čime se stječe minimalno 300 ECTS bodova. Studijski
program obuhvaća pedagoško-psihološko-didaktičku skupinu predmeta, temeljne predmete struka, metodičku skupinu predmeta i skupinu predmeta IZ PODRUČJA CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH. Završetkom studija stječu se kompetencije potrebne za cjeloviti odgoj i obrazovanje djece mlađe školske dobi (od 1. do 4. razreda osnovne škole) te andragoške kompetencije potrebne za odgojno-obrazovni rad u obrazovanju odraslih u cijeloj osnovnoj školi.