Temeljni podatci o kriterijima za upis i bodovanje (za ak. god. 2021./2022.)

Opći upisni kriteriji određuju se sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Temelj za upis na studij ranog i predškolskoga odgoja i

učiteljskoga studija s modulima jest razredbeni

postupak na kojem se vrednuju ova postignuća:

(a) uspjeh u srednjoj školi,

(b) položeni ispiti na Državnoj maturi iz

predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i

Strani (ili klasicni) jezik,

(c) provjera posebnih sposobnosti,

(d) dodatna ucenikova postignuca.

Ukupan broj bodova ograničen je na 1000.

U razredbenome postupku za upis na Učiteljski studij s engleskim i njemačkim jezikom među položenim se ispitima na Državnoj maturi od stranih jezika vrednuje engleski, odnosno njemački jezik (viša razina).

Vrednovanje elemenata navedenih pod (a) i (b) provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a vrednovanje elementa navedenog pod (c) i (d) provodi

Učiteljski fakultet.

Provjera posebnih sposobnosti (c) provodi se testiranjem

predispozicija za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom. Provjera posebnih sposobnosti provodi se na Učiteljskome fakultetu.

Dodatna učenikova postignuca odnose se na (d):

A. Uspjeh na natjecanju iz pojedinog školskog

predmeta (državno, međunarodno); srednja muzička ili baletna škola; međunarodno priznate diplome iz stranih jezika, aktivno bavljenje športom (1. i 2. kategoriju sportaša koji imaju kategorizaciju Hrvatskoga olimpijskog

odbora i procjena povjerenstva Učiteljskoga fakulteta i dr.)

B. 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima ili

sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama

iz predmeta Hrvatski jezik, Strani jezik (engleski

ili njemački), Matematika, Informatika, Povijest , Geografija

Razredbeni ispit za preddiplomski sveučilišni

studij Ranoga i predškolskoga odgoja jednak je

ispitu za integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni Učiteljski studij.

Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova i

to prema sljedećim elementima:

- uspjeh u srednjoj školi - do 250

- uspjeh na Državnoj maturi:

- Hrvatski jezik - do 300,

- Matematika - do 200,

- Strani (ili klasični) jezik - do 100 bodova

- provjera posebnih sposobnosti (do 100

bodova)

- dodatna učenikova postignuća (do 50 bodova).

Na učiteljskome studiju s engleskim i njemačkim

jezikom za uspjeh na Državnoj maturi pristupnik

može prikupiti najviše 1000 bodova i to po

sljedećim elementima:

- uspjeh u srednjoj školi - do 250 bodova,

- uspjeh na Državnoj maturi,

- za uspjeh iz Hrvatskoga jezika postiže se do 250 bodova,

- za uspjeh iz Matematike do 100 bodova,

- za uspjeh iz Engleskoga i Njemačkoga jezika do

250 bodova,

- provjera posebnih sposobnosti do 100 bodova,

- dodatna učenikova postignuća do 50 bodova.

Područja za koja se može dobiti posebne bodove predlaže sam pristupnik, a pravo ostvarivanja dodatnih bodova dokazuje odgovarajućim dokumentima.

Detaljne upute o načinu i vremenu (datumima) vrednovanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Učiteljskoga fakulteta, na portalu www.postani-student.hr ili u posebnim publikacijama.